מורה פרטי למתמטיקה

בואו נתחיל ללמוד!

התקשרו או מלאו את הטופס ואחזור אליכם במהרה...

חדשות מתמטיקה

מורה פרטי לחדו"א

תוכן עניינים:

הגופים העומדים מאחורי החינוך האקדמאי בישראל

הביקוש המתמיד למורים פרטיים למתמטיקה

המפתח להצלחה בלימודים

 

בתור מורה פרטי למתמטיקה ולחדו"א בכלל, יצא לי לראות סטודנטים צעירים רבים אשר לוקים בהבנת יסודות המתמטיקה, ולא באשמתם הישירה. השיטה במערכת החינוך היא של העברת חומר למבחני מיצ"ב ובגרות, ולא של לימוד אמיתי ועמוק לצורך הפנמה והעברת ידע. כאשר מגיע התלמיד לשערי השנה הראשונה בלימודי הכלכלה, החשבונאות או כל תחום הדורש מיומנות מתמטית, עולה מחדש הפער בין המצוי לרצוי.

הגופים העומדים מאחורי האקדמיה

שנות הלימוד המוכרות לתואר בישראל הן מוגבלות וכפופות להחלטות של שני גופים אובייקטיבים וחסרי פניות-

מורה פרטי לחדו"א

המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והועדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת), הם אלו המחליטים כמה שנות לימוד יהוו עמידה במסגרת תנאי הלימוד, עד מתי יתוקצב המוסד האקדמי ויסובסד הסטודנט ומתי יחויב אותו סטודנט בשכר לימוד נוסף עקב חריגה בשנות הלימוד. עקב כך, ובשל העובדה כי המרצים מניחים כי מי שהגיע לכיתתם עבר את מבחני הידע הנדרשים לקבלתו לחוג, הם אינם מתעכבים על חזרה מעמיקה של החומר אלא שועטים קדימה אל עבר נוסחאות מסובכות ומופשטות הרבה יותר. ממוצעים מעודכנים לגבי אחוז הנושרים במהלך השנה הראשונה ללימודי הכלכלה, יותר משליש מהמתחילים, מעידים כאלף עדים על כישלון התיכונים ומערכת החינוך בהפנמת הידע הבסיסי הנדרש לצורך לימודים אקדמיים.

מרבית הסטודנטים נעזרים במורה פרטי למתמטיקה

עובדת קיומם של מורים פרטיים למתמטיקה בכלל, ושל מורים פרטיים לחדו"א, חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי, בפרט, לשם קבלת ציון מגן וציוני בגרות גבוהים מוכרת וידועה, אך פחות ידועה היא העובדה כי סטודנטים רבים נעזרים בשיעורים פרטיים בחדו"א ובמורים פרטיים למתמטיקה על מנת לעבור את מבחני השנה הראשונה המנפים והקשים, תוך הוצאת הון לא מבוטל לצורך כך. אותם מורים פרטיים למתמטיקה הם אותם אלו שהצליחו להתגבר על הקשיים והפערים ולהגיע לשנים גבוהות יותר בשלב הלימוד האקדמי או שהם כבר בעלי תארים במתמטיקה. מי שאינו בוגר אוניברסיטה אינו יכול להעביר שיעורים פרטיים במתמטיקה ושיעורים פרטיים בחדו"א לסטודנטים! המתמטיקה הנלמדת באוניברסיטה אינה מוגבלת לתחום מדעי הכסף בלבד (כלכלה, חשבונאות ומנהל עסקים) אלא מלווה גם את חוקי מדעי החברה, המדעים המדויקים ואפילו חלק ממדעי הרוח בקונסטלציות מסוימות.

מורה פרטי למתמטיקה - המפתח להצלחה

היכולת של מורה פרטי למתמטיקה, באם הוא איכותי, מקצועי ומנוסה בטכניקות של העברת ידע והדרכה, לפתח יכולות מתמטיות ולקדם תלמיד ממוצע ופחות מכך אל עבר הצטיינות בכל מבחן מתמטי אותו יצטרך לעבור בשלבים השונים, ומעבר לכך, לגרום לו להבין מתמטיקה, ולדעת להשתמש בה לצרכיו הפרטיים, הן האישיים והן הציבוריים, יכולה להוות את ההבדל בין מאבק לכניסה לעולם האקדמי והכלכלי בקול תרועה וברגל ימין לבין כישלון, ייאוש, אי קבלה לחוג המבוקש או נשירה מוקדמת ממנו, כאשר שאר השנתון רץ קדימה ומשיג יתרון משמעותי.